• Chủ đầu tư
    VinGroup
  • Địa chỉ
    42 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam
  • Loại dự án
    Căn hộ khách sạn, trung tâm thương mại

Chủ đầu tư VinGroup Địa chỉ 42 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam Loại dự án Căn hộ khách sạn, trung tâm thương mại