• SIMONE
  • Địa chỉ
    KCN Tân Hương, Tiền Giang
  • Loại dự án
    Nhà xưởng may mặc

 

 

SIMONE Địa chỉ KCN Tân Hương, Tiền Giang Loại dự án Nhà xưởng may mặc