• DỰ ÁN NHÀ MÁY INTERPLEX
  • Địa chỉ: Lô K4-2, Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
  • Loại dự án: Nhà máy

DỰ ÁN NHÀ MÁY INTERPLEX Địa chỉ: Lô K4-2, Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Loại dự án: Nhà máy