• THREE – COLOR STONE STATIONERY
  • Địa chỉ
    Lô CN10-3 khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
  • Loại dự án
    Nhà máy

 

THREE – COLOR STONE STATIONERY Địa chỉ Lô CN10-3 khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương Loại dự án Nhà máy