• KHO TRỮ ĐÔNG BEHN MEYER
  • Địa chỉ: 36 Đường 6 KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương
  • Loại dự án: Nhà máy

KHO TRỮ ĐÔNG BEHN MEYER Địa chỉ: 36 Đường 6 KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương Loại dự án: Nhà máy