• NHÀ MÁY MAY MẶC ORIENTAL
  • Địa chỉ
    KCN Bình Hòa, Châu Thành, An Giang
  • Loại dự án
    Nhà máy may mặc

NHÀ MÁY MAY MẶC ORIENTAL Địa chỉ KCN Bình Hòa, Châu Thành, An Giang Loại dự án Nhà máy may mặc