• Chủ đầu tư
    VinGroup
  • Địa chỉ
    Khu công nghiệp phố nối, Hưng Yên
  • Loại dự án
    Nhà máy

Chủ đầu tư VinGroup Địa chỉ Khu công nghiệp phố nối, Hưng Yên Loại dự án Nhà máy