• Chủ đầu tư
    VinGroup
  • Địa chỉ
    Khu đô thị mới Phường Điện Biên, số 27 Trần Phú, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
  • Loại dự án
    Căn hộ khách sạn, trung tâm thương mại

Chủ đầu tư VinGroup Địa chỉ Khu đô thị mới Phường Điện Biên, số 27 Trần Phú, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa Loại dự án Căn hộ khách sạn, trung tâm thương mại