• VINGROUP
  • Địa chỉ
    Phường Đông Hải, Tp. Thanh Hóa
  • Loại dự án
    Trung tâm hành chính

DCIM101MEDIADJI_0031.JPG

VINGROUP Địa chỉ Phường Đông Hải, Tp. Thanh Hóa Loại dự án Trung tâm hành chính