• Chủ đầu tư
    VinGroup
  • Địa chỉ
    Văn Giang, Hưng Yên
  • Loại dự án
    Khu phức hợp trung tâm đào tạo bóng đá Vingroup

Chủ đầu tư VinGroup Địa chỉ Văn Giang, Hưng Yên Loại dự án Khu phức hợp trung tâm đào tạo bóng đá Vingroup