• Chủ đầu tư
    VinGroup
  • Địa chỉ
    Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
  • Loại dự án
    Trường phổ thông liên cấp

Chủ đầu tư VinGroup Địa chỉ Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội Loại dự án Trường phổ thông liên cấp