• DỰ ÁN NHÀ MÁY DỆT TEXCO
  • Địa chỉ: Lô L3, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Hưng Yên
  • Loại dự án: Nhà máy

DỰ ÁN NHÀ MÁY DỆT TEXCO Địa chỉ: Lô L3, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Hưng Yên Loại dự án: Nhà máy